Dobór materiałów sypkich ma kluczowe znaczenie dla jakości otrzymywanego kompozytu. Dobry projekt będzie charakteryzował się świetną urabialnością, jednak jej otrzymanie wcale nie jest takie łatwe. Na co zwrócić uwagę, wybierając kruszywo w betonie? Czy skład chemiczny ma znaczenie? Sprawdźmy!

To trzeba wiedzieć

Chcąc wytworzyć beton, szczególną uwagę trzeba zwrócić na kruszywo, ponieważ wypełniacz ten stanowi znaczną część masy kompozytu. W związku z tym ważne jest zastosowane uziarnienie, ponieważ najczęściej waha się ono w granicach od 2 do 8, a nawet 16 mm. Do wypełniaczy dodaje się również piasek o rozkładzie ziaren dochodzącym do 4 mm. Wybierając zatem materiał, zwróćmy uwagę na zawartość kruszywa o wymiarze wyższym od 4 mm, ponieważ mniejszy ich rozkład może nie spełniać parametrów przewidzianych dla projektowanego betonu.

Przede wszystkim jakość

Kiedy już uda nam się znaleźć potencjalne materiały sypkie, nie zapomnijmy jeszcze o ich dodatkowej weryfikacji. Mieszanki powinny być sprawdzony pod kątem:

  • zanieczyszczeń – występowania niechcianych materiałów organicznych w postaci nalotów czy obecności węgla, liści lub torfu,
  • składu chemicznego – czyli najczęściej obecności kalcytu lub aragonitu, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego,
  • właściwości fizycznych – jeśli zależy nam na wytrzymałości betonu, to z uwagi na agresywne środowisko i obciążenia mechaniczne, głównym parametrem będzie odporność na rozdrabnianie, i ścieranie, a także polerowalność.

Pamiętajmy też, że piasek miesza się w różnych proporcjach tak, aby uzyskana masa mieszanki kruszyw była jak największa i o jak najmniejszej objętości – przez co otrzymamy solidny kompozyt, a nie tylko zaprawę. Dzięki dobrej kompozycji sypkich materiałów będziemy mogli liczyć na mniejsze pylenie podczas pracy, a także doskonałą urabialność, która łatwo będzie wypełniać formę, przy zachowaniu szczelności i jednorodności mieszanki. Zastosujmy się do powyższych porad, a zawsze będziemy w stanie zaprojektować kompozyt dostosowany do wymagań konstrukcyjnych.