Klej mrozoodporny KlejFix

Zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. 

ACTIVBUD KLEJFIX po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

Przeznaczenie: 
Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości
>3% (glazury i terakoty) do sztywnych, nieodkształcalnych podłoży wewnątrz i – w przypadku stosowania płytek
mrozoodpornych – na zewnątrz pomieszczeń, w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia na skutek
zmian temperatury (występowanie naprężeń termicznych).
Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowowapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, jastrychy cementowe (o wilgotności < 2%).

Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach anhydrytowych cementowych z ogrzewaniem podłogowym, a także do przyklejania płytek gresowych.

Dane techniczne:
Skład:
cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość objętościowa:
ok.1,65 g/cm3

Klasyfikacja zaprawy wg PN-EN 12004+2012:
C1T

Przyczepność:  0,5MPa
Spływ: ≤ 0,5 mm
Reakcja na ogień: A1
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%