Płyty styropianowe Fasada EPS S

Uniwersalny materiał termoizolacyjny ACTIVBUD styropian fasada produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lu z frezem.

Standardowy wymiar płyty 500 x 1000 mm. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia w innych rozmiarach. Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

Zastosowanie:

 • nowe i stare budownictwo
 • izolacja cieplna ścian metodą “lekką mokrą” (BSO)
 • izolacja cieplna ścian metodą “lekką suchą”
 • izolacja cieplna podłogi na legarach
 • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych
 • izolacja cieplna ścian warstwowych, szkieletowych
 • izolacja cieplna wieńców, nadproży, okiennic i innych miejsc z mostkami cieplnymi
 • izolacja cieplna stropów od spodu metodą “lekką mokrą”
 • izolacja cieplna dachów stromych pomiędzy krokwiami


Płyty styropanowe nalezy przyklejać do ściany zaprawą klejącą niezawierającą rozpuszczalników, metodą:

 • obwodowo-punktową, tzn. pasmowo na obrzeżach płyt o szerokości 4-6 cm, a na pozostałej powierzchni punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 40% powierzchni płyty.
 • grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych powierzchni. Klej nanosi się za pomocą packi zębatej o zębach kwartatowych 8 lub 10 mm.


Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej wartwy srytopianu przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia struktury styropianu. Płyty należy przyklejać w temperaturze otoczenia od +5 st.C do +25 st.C , podczas pogody bezdeszczowej.

Płyty styropianowe ACTIVBUD Fasada są nietoksyczne i chemiczne obojętne, nie zawierają CFC, HCFC oraz formaldehydu. 
Wyklucza się kontakt styropianu z rozpuszczalnikami organicznymi oraz materiałami, które je zawierają.

Deklaracja zgodności producenta dla tego produktu dostępna jest u handlowców w Oddziałach AB Bechcicki.

Parametry techniczne:

 • deklarowany współczynnik
  przewodzenia ciepła lambda – 0,045 [W/mK]
 • klasa reakcji na ogień – E


Kod wyrobu zgodnie z PN-EN 12163 z grudnia 2009:

T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR 80

Pliki do pobrania:
Karta techniczna produktu