Zaprawa klejąco-zbrojąca do siatki TermoFix

Zaprawa ACTIVBUD TERMOFIX 2 klejąco-zbrojąca do siatki  do wykonywania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną na fasadowych płytach termoizolacyjnych ze styropianu, a także do przyklejania płyt styropianowych do podłoży.

Przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych, spoiwa organicznego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. 

Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejowoszpachlową barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dużej przyczepności i elastyczności. Zawiera włókna zbrojące.

Przeznaczenie: 
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną w systemach na styropianie oraz do przyklejania płyt styropianowych do podłoży mineralnych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

Podłożami do przyklejania płyt izolacyjnych mogą być m.in.: betony zwykłe, mury z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi, względnie fakturowymi.

Zaprawy TERMOFIX 2 nie należy stosować do przyklejania styropianu ekstrudowanego np. Styroduru oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne. W przypadku przyklejania styropianu grafitowego zaleca się stosować także do zaleceń wykonawczych producenta styropianu.