Zaprawa tynkarska TynkFix

Zaprawa tynkarska ACTIVBUD TYNKFIX w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy
mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe.

Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża.

Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna.

Przeznaczenie:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Nadaje się do wykonywania tradycyjnego narzutu tynkowego lub tynku podkładowego nakładanego na
odpowiednio przygotowane podłoże.

Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, z elementów z betonów lekkich, a także – po zastosowaniu mat trzcinowych lub siatek stalowych – elementy drewniane, płyty wiórowo-cementowe, itp.