Posadzka betonowa M-15 BetonFix

activbud_logo

Produkt do użytku przemysłowego, rzemieślniczego i prywatnego przeznaczony do mieszania z wodą w celu szybkiego wykorzystania w celach budowlanych. ACTIVBUD BETONFIX to produkt w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki do wykonywania cementowych podkładów podłogowych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

BETONFIX 25kg

Przeznaczenie:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z
podłożem o minimalnej grubości 25mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.  Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Dane techniczne:
Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące
Gęstość nasypowa: ok. 1,7g/cm³
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4MPa
Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C16-F4
Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%

Dane wykonawcze:
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z wodą: ok.3,5 l na 25kg suchej mieszanki
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1 godzina
Możliwość wchodzenia: po 48 godzinach (przy temperaturze +20°C)
Minimalna grubość warstwy: 25 mm
Maksymalna grubość warstwy: 80 mm
Zużycie: ok. 20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy
Możliwość układania warstw okładzinowych: po ok. 4 tygodniach i wilgotności ≤2% w przypadku płytek ceramicznych i wilgotności ≤1,5% w przypadkuparkietów, paneli, itp.