Zaprawa tynkarska

activbud_logo

Zaprawa tynkarska ACTIVBUD TYNKFIX w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy
mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę
tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

TYNKFIX 25kg

Przeznaczenie:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Nadaje się do wykonywania tradycyjnego narzutu tynkowego lub tynku podkładowego nakładanego na
odpowiednio przygotowane podłoże. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych,
wapienno-piaskowych, betonowych, z elementów z betonów lekkich, a także – po zastosowaniu mat trzcinowych lub siatek stalowych – elementy drewniane, płyty wiórowo-cementowe, itp.