Posadzka betonowa M-15 BetonFix

Produkt do użytku przemysłowego, rzemieślniczego i prywatnego przeznaczony do mieszania z wodą w celu szybkiego wykorzystania w celach budowlanych. 

ACTIVBUD BETONFIX to produkt w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki do wykonywania cementowych podkładów podłogowych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

Przeznaczenie:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem o minimalnej grubości 25mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.  Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Dane techniczne:
Skład:
cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość nasypowa: ok. 1,7g/cm³

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4MPa

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C16-F4

Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu:
≤ 0,0002%

Dane wykonawcze:
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): 
od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą:
ok.3,5 l na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą:
ok. 1 godzina

Możliwość wchodzenia:
po 48 godzinach (przy temperaturze +20°C)

Minimalna grubość warstwy: 25 mm
Maksymalna grubość warstwy: 80 mm

Zużycie: ok. 20 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy

Możliwość układania warstw okładzinowych: po ok. 4 tygodniach i wilgotności ≤2% w przypadku płytek ceramicznych i wilgotności ≤1,5% w przypadkuparkietów, paneli, itp.