Spółka AB Bechcicki dba o środowisko pracy swoich pracowników. Każdego roku planujemy i realizujemy remonty działów handlowych czy magazynów. W pierwszej połowie roku w ramach poprawy warunków pracy w oddziale w Lublinie wymieniliśmy lampy na bardziej efektywne i energooszczędne. Dokonaliśmy tego przy wykorzystaniu wsparcia z ZUS z funduszy z Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej w ramach realizacji projektu „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ WYMIANĘ OŚWIETLENIA W MAGAZYNIE ODDZIAŁU SPÓŁKI AB BECHCICKI W LUBLINIE”.  Kwota dofinansowania wyniosła 54 810,11 zł.