Zastrzeżenia prawne

[wpseo_breadcrumb]

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego AB BECHCICKI SP. Z O.O. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego AB BECHCICKI SP. Z O.O., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do AB BECHCICKI SP. Z.O.O. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody AB BECHCICKI SP. Z.O.O.

AB BECHCICKI SP. Z.O.O. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie AB BECHCICKI SP.Z.O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. AB BECHCICKI SP.Z.O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu AB BECHCICKI SP. Z.O.O.